สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

พ.ศ.
๒๕๒๐

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ – ปัจจุบัน

พ.ศ.
๒๕๒๓

การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๒๕

พ.ศ.
๒๕๒๕

การบูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

พ.ศ.
๒๕๒๘

การบูรณะพระราชฐานชั้นใน
พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๑

พ.ศ.
๒๕๒๙

โรงเรียนฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนฝีมือในวัง (ชาย)
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.
๒๕๓๖

จิตรกรรมตามแนวพระราชดำริ วัดท่าสุทธาวาส
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ.
๒๕๔๕

การจัดสร้างบานประตูประดับมุก หอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕

พ.ศ.
๒๕๔๘

พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
วังสระปทุม พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ.
๒๕๕๙

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พ.ศ.
๒๕๒๐

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ – ปัจจุบัน

พ.ศ.
๒๕๒๓

การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๒๕

พ.ศ.
๒๕๒๕

การบูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

พ.ศ.
๒๕๒๘

การบูรณะพระราชฐานชั้นใน
พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๑

พ.ศ.
๒๕๒๙

โรงเรียนฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนฝีมือในวัง (ชาย)
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.
๒๕๓๖

จิตรกรรมตามแนวพระราชดำริ วัดท่าสุทธาวาส
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ.
๒๕๔๕

การจัดสร้างบานประตูประดับมุก หอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕

พ.ศ.
๒๕๔๘

พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
วังสระปทุม พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ.
๒๕๕๙

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ