ยโสธรภาพยนต์: ฟื้นชีวิตใหม่ให้อาคารเก่า-2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น