จินตภาพ ป้อมหายยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา