อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีความตั้งใจในการดูแลรักษาอาคารหลังนี้อย่างดียิ่ง ซึ่งในการอนุรักษ์มีการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง และความเสื่อมสภาพต่าง ๆ ของอาคาร ตามปัญหาที่เกิดขึ้น มีการปรับการใช้สอยอาคารเพื่อลดปริมาณผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทรุดตัว และเป็นการนำเสนอคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เป็นสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อศิษย์เก่าและผู้คนในชุมชนใกล้เคียง
ที่ตั้ง
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เลขที่ 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ
ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ / ปรับปรุง
ดำเนินการหลายช่วงเวลา ตามช่วงวาระการบริหารของผู้อำนวยการแต่ละท่าน

ผู้ครอบครอง
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล

ปีที่สร้าง
พุทธศักราช 2463


อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ หรือตึกแดง สร้างขึ้นในที่ดินบริเวณถนนสามเสน โดยการนำของภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ เพื่อเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อว่า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทำให้สามารถแบ่งเบาจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช 2462 สร้างเสร็จในพุทธศักราช 2464 พื้นที่ใช้สอยชั้น 1 เป็นห้องเรียนเคมี ห้องธุรการ และห้องการเงิน พื้นที่ใช้สอยชั้น 2 เป็นห้องเรียนทั้งหมด และพื้นที่ใช้สอยชั้น 3 เป็นที่พักภราดา และนักเรียนประจำ ใต้ถุนตึกเป็นที่เก็บเหล้าองุ่น ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารเป็นห้องเรียนทั้งหมด จนกระทั่งในพุทธศักราช 2542 – 2543 สมัยภราดา ดร. วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ เป็นอธิการ ท่านเกรงว่าอาคารจะชำรุดและยากแก่การซ่อมแซม ท่านจึงให้เปลี่ยนการใช้สอยอาคารจากห้องเรียนเป็นห้องประชุม และสำนักงานต่าง ๆ ปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 เป็นห้องทำงานของฝ่ายต่าง ๆ พื้นที่ใช้สอยชั้น 2 เป็นห้องทำงานของฝ่ายต่าง ๆ และห้องเกียรติยศ และพื้นที่ใช้สอยชั้น 3 เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และห้องประชุม
อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ เป็นอาคารโครงสร้างแบบกำแพงก่ออิฐรับน้ำหนักวางบนฐานรากไม้โดยมีไม้ซุงทั้งต้นปูเรียงเป็นหน้ากระดานต่างเสาเข็ม อาคารยกสูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศ กว้าง 16 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 3 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (Classicism) ผังพื้นอาคารเป็นรูปตัวอี (E) เหมือนกันทุกชั้น ทางเข้าอาคารอยู่ที่มุขกลาง มุขริมทั้ง 2 ข้างเป็นที่ตั้งบันไดไม้ ห้องต่าง ๆ เรียงไปตามแนวความยาวอาคาร โดยมีระเบียงทางเดินไม้รอบทุกด้าน มุขกลางมีหน้าจั่วเป็นแบบวิหารกรีก เรียบเกลี้ยง มีช่องลมประดับ 3 บาน หลังคาโครงสร้างไม้ทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง ช่องหน้าต่างขนาดใหญ่และยาวจรดพื้น ผนังทั่วไปเรียบเกลี้ยง มีลวดบัวแบ่งชั้นอาคารขนาดเล็กวิ่งรอบในแต่ละชั้น ผนังชั้นล่างฉาบปูนแต่งแนวเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เลียนแบบการก่อด้วยหิน (Rustication) และทาสีเป็นแถบยาวสีขาว ผนังชั้น 2 และ 3 ทาสีแดง
อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อธิการและผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียลทุกสมัยล้วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของอาคารหลังนี้ ทั้งคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การศึกษา คุณค่าทางศิลปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางด้านสังคม ทำให้สามารถรักษาสภาพของอาคารให้คงอยู่ดังเดิม และไม่ให้เกิดความชำรุดทรุดโทรม


ชุดภาพช่างภาพ
ชื่อ
ศรีรัฏฐ์ สมสวัสดิ์

ชื่อเล่น
เอ้

ประวัติและผลงานโดยย่อ
ช่างภาพสถาปัตยกรรม สนใจงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อาคารอนุรักษ์ และงานศิลปวัฒนธรรมเริ่มถ่ายภาพเป็นอาชีพตั้งแต่ พ.ศ. 2554