เก๊าไม้ เอสเตท 1955
เก๊าไม้ เอสเตท 1955 เป็นส่วนหนึ่งของอดีตโรงงานบ่มใบยาสูบ แม่ปิงยาสูบ ของเจ้าชื่น สิโรรส สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2498 มีโรงบ่มใบยาสูบจำนวน 50 หลัง ต่อมาในพุทธศักราช 2529 คุณธวัช เชิดสถิรกุล เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือได้ซื้อกิจการต่อจากตระกูลสิโรรส และเปลี่ยนชื่อเป็น ฟาร์มทุ่งเสี้ยว
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ
โรงงานบ่มใบยาสูบเดิม - ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ / ปรับปรุง
PAVA architects
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม : คุณสุภาวดี จริงจิตร
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ : คุณพัชรา คงสุผล

ผู้ครอบครอง
คุณจักร์ เชิดสถิรกุล

ปีที่สร้าง
พุทธศักราช 2498


  เก๊าไม้ เอสเตท 1955 เป็นส่วนหนึ่งของอดีตโรงงานบ่มใบยาสูบ แม่ปิงยาสูบ ของเจ้าชื่น สิโรรส สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2498 มีโรงบ่มใบยาสูบจำนวน 50 หลัง ต่อมาในพุทธศักราช 2529 คุณธวัช เชิดสถิรกุล เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือได้ซื้อกิจการต่อจากตระกูลสิโรรส และเปลี่ยนชื่อเป็น ฟาร์มทุ่งเสี้ยว ดำเนินกิจการบ่มใบยาสูบเรื่อยมาจนถึงพุทธศักราช 2535 จึงได้ปิดตัวลง เนื่องจากความนิยมในการใช้ยาสูบลดลง หลังจากนั้น ได้เปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่บางส่วนของฟาร์มเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากเปิดร้านอาหารชื่อว่า เก๊าไม้ ในพุทธศักราช 2536 และเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ในพุทธศักราช 2540 เป็นที่พักจำนวน 34 ห้อง ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโรงบ่มใบยาสูบเดิมจำนวน 18 หลัง ต่อมาในระหว่างพุทธศักราช 2559 – 2561 ครอบครัว เชิดสถิรกุล และทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโรงบ่มใบยาสูบเดิมจำนวน 15 หลัง และพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่โดยรอบให้เป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน สถาปัตยกรรม และระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมนันทนาการ ในชื่อว่า เก๊าไม้ เอสเตท 1955

  เก๊าไม้ เอสเตท 1955 ประกอบไปด้วยโรงบ่มใบยาสูบที่มีลักษณะและการใช้งานที่มีเอกลักษณ์ คือ ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างและความยาวด้านละ 6 เมตร หลังคาทรงจั่ว มีเตาไฟและท่อโลหะนำความร้อนอยู่ด้านหน้าอาคาร มีช่องพาดไม้ราวยา และช่องระบายอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามที่วัสดุที่ใช้ทำผนัง ได้แก่ ยุคโรงบ่มใบยาสูบผนังไม้ไผ่สานฉาบปูนหมัก ยุคโรงบ่มใบยาสูบผนังอิฐมอญ และยุคโรงบ่มใบยาสูบผนังคอนกรีตบล็อก ตามลำดับ โรงบ่มใบยาสูบแต่ละหลังได้รับการสงวนรักษาไว้ และมีการเสริมโครงสร้างเหล็กในบางอาคารเพื่อสร้างความแข็งแรง โดยรอบกลุ่มอาคารโรงบ่มใบยาสูบมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นทั้งที่ขึ้นเกิดเองตามธรรมชาติ และถูกนำมาปลูกใหม่ ซึ่งช่วยป้องกันลมแรงที่จะมากระทบต่อตัวโครงสร้างอาคาร นอกจากนี้ยังมีทางเดินและอัฒจันทร์ดิน (Amphitheater) สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ทและเก๊าไม้ เอสเตท 1955 เข้าไว้ด้วยกัน

  เก๊าไม้ เอสเตท 1955 ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์และนิเวศน์ ด้วยวิธีการปรับปรุงฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนการใช้สอย (Adaptive Reuse) ตามหลักวิชาการ ภายใต้แนวคิดการออกแบบ พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งโครงการ (Site as a Museum) ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มาเรียนรู้ถึงความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมรดกทางสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ด้วยการทำการประเมินและสำรวจทั้งที่ตั้ง อาคาร และสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดไปพร้อมกับการทำงานอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

  เก๊าไม้ เอสเตท 1955 จึงสามารถสอดแทรกกิจกรรมและองค์ประกอบใหม่เข้าไปอย่างถ่อมตัว ควบคู่ไปกับการสงวนรักษาคุณค่าความแท้ดั้งเดิมของสถานที่นี้เอาไว้ เพื่อให้ที่แห่งนี้ได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้สู่คนรุ่นหลัง


ชุดภาพช่างภาพ
ชื่อ
ภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน

ชื่อเล่น
เด๋ย

ประวัติและผลงานโดยย่อ
/ 1974 เกิด ฉะเชิงเทรา / 1984 ฝึกถ่ายรูป กับพ่อแม่ / 1989 เข้าชมรมถ่ายภาพ เตรียมอุดมศึกษา / 1993 เข้าเรียน สถาปัตย์ศิลปากร / 1998 ทุนฝึกงาน ไอเอสเต้ เนเธอแลนด์ / 1999 ทำงาน วอลท์ดิสนีย์เวิล์ด ฟลอริด้า / 2000 ทำงาน บริษัทสถาปนิกเล็กๆ / 2001 ทำงาน นิตยสารอาร์ตโฟร์ดี / 2005 ก่อตั้ง สเปซชิฟต์สตูดิโอ / ปัจจุบัน รับจ้างถ่ายงานสถาปัตยกรรม เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นพ่อครัว เป็นพ่อบ้าน ฯลฯ / ดูผลงาน พิมพ์ SPACESHIFT STUDIO ใน google images หรือใน IG และใน facebook /