สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ

 มรดกวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า การสืบสานฝีมือช่าง รวมถึงการถ่ายทอดสื่อความหมายให้คนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแหล่งมรดก เหล่านี้คือตัวอย่างของการฟื้นชีวิตมรดก ที่เกิดขึ้นหรือริเริ่มขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆกัน ผ่านแนวคิดและกระบวนการอนุรักษ์จนสำเร็จเป็นคุณค่าที่จับต้องได้ ซึ่งเราสามารถศึกษาเรียนรู้ เพื่อเปิดมุมมอง หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานอนุรักษ์ของเราเอง ในปัจจุบันและอนาคต

บ้านโรงน้ำปลา
ทั่งง่วนฮะ

บ้านร้อยเสา

กิติพานิช

บ้านปลุกปรีดี

คุ้มวงศ์บุรี

หวู
แกลเลอรี่
แอนด์ บูติกโฮเทล

โรงแรม ปรินซ์เธียเตอร์
เฮริเทจ สเตย์

ช่างงานอนุรักษ์
เรือนไทย ส.รวยเจริญ

ช่างกระจกเกรียบ
บ้านหนองแก๋ว

การสื่อ
ความหมาย

บ้านโรงน้ำปลา
ทั่งง่วนฮะ

บ้านร้อยเสา

กิติพานิช

บ้านปลุกปรีดี

คุ้มวงศ์บุรี

หวู
แกลเลอรี่
แอนด์ บูติกโฮเทล

โรงแรม ปรินซ์เธียเตอร์
เฮริเทจ สเตย์

ช่างงานอนุรักษ์
เรือนไทย ส.รวยเจริญ

ช่างกระจกเกรียบ
บ้านหนองแก๋ว

การสื่อ
ความหมาย