ในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เมื่อต้นปีพ.ศ. ๒๕๖๓ มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกซึ่งเป็นที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ อันนำมาซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมถึงปฏิบัติการเคลื่อนไหวเรียกร้องคัดค้าน บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ไม่ประสบความสำเร็จ บ้างก็ยังดำเนินต่อไปจนปัจจุบัน

 อย่างไรก็ดี ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ลุกลามจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก และกลายเป็นหัวข้อหลักสำคัญในชีวิต จนทำให้ประเด็นอื่นๆ รวมถึงเรื่องมรดกวัฒนธรรม ลดทอนความเป็นที่สนใจลงไปอย่างมาก การดำเนินการเกี่ยวกับมรดกที่ยังไม่ได้ข้อสรุปจึงชลอตัวลงไปด้วย เรื่องราวที่ได้รวบรวมไว้นี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการติดตามข่าวสารหรือดำเนินการในอนาคต เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงวิกฤตมรดกบนโลกออนไลน์

การก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนริมชายหาด

เวิ้งนาครเกษมและชุมชนเลื่อนฤทธิ์

กรณีรื้อถอนสถานทูตอังกฤษและโรงแรมดุสิตธานี

เทคนิคการบูรณะโบราณสถาน

การรื้อบ้านเขียว กรมป่าไม้ จ.แพร่ และ บ้านหลุยส์

โรงหนังสกาล่าและศาลเจ้าสะพานเหลืองความย้อนแย้งของคุณค่าอาคารประวัติศาสต์

การรื้อตึกแถว ถ.วังเดิมหน้ากองทัพเรือ

“ต้น-ตอ-มรดก ?”

โครงการก่อสร้างที่กระทบโบราณสถาน