ประเภทนักเรียน รางวัลที่ 2


“ยืดยาว คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรี่”

โดย นางสาวจิรัชยา เพ็งชัย

        ประตูเหล็กยืดนั้นมักพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารพาณิชย์ ร้านโชห่วย ร้านขายของชำ บ่อยครั้งที่มีการรีโนเวทแล้วประตูเหล็กยืดมักจะถูกถอดออกไปเนื่องจากดูเก่าและล้าสมัยดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่จะนำประตูเหล็กยืดที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี้มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้เป็นเพียงแค่ประตูเก่าสนิมเขรอะที่ดึงไม่ค่อยจะออกแต่จะต้องมีบริบทมากกว่าการเป็นแค่ประตู
        ทั้งนี้จึงได้มีการนำประตูเหล็กยืดไปปรับเปลี่ยนให้เป็นฟาซาดเพื่อให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของตัวอาคาร ในการออกแบบฟาซาดนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือการนำประตูเหล็กยืดไปติดตั้งเรียงกันเป็นฟาซาดได้เลย แบบที่สองคือการถอดฟอร์มประตูเหล็กยืดออกมาเป็นลวดลายแล้วนำไปทำเป็นฟาซาดโดยที่ครึ่งนึงจะเป็นประตูเหล็กยืดจริงๆ อีกครึ่งหนึ่งจะได้มาจากการถอดฟอร์มของประตูเหล็กยืดออกมาเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อหรือซ้ำซากจนเกินไป