โกดังไม้เก่า-บางโพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ