ฟื้นฟูวัฒนธรรมการค้าแบบเก่าในสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน